Referencie 05

Objednávatel

Trnava

Farba:

F16 kávahnedá

Kachlice:

Vrátniková kachlica

Vrátniková kachlica

Referencie05