Referencie 03

Objednávatel

Hviezdoslavov

Rozmer:

160 x 205 x 85

Výkon:

12.00 kW

Farba:

SM10 alabaster
SM15 terrakotta

Kachlice:

Gótik kachlica

Gótik kachlica

Referencie03