Referencie 02

Objednávatel

Vysoká pri Morave

Farba:

F21 červená rally

Kachlice:

Hladka kachlička

Referencie02